Levné anténní stožáry pro poskytovatele bezdrátového internetu

Nabízená řada anténních stožárů lehkého typu s účinnou anténní plochou do 2,5m2

byla navržena s cílem uspokojit zejména potřeby poskytovatelů bezdrátového internetového připojení s primárním důrazem na nízkou cenu stožárů, vysokou kvalitu díla a dodržení deklarovaných technických vlastností daných statickými a dynamickými výpočty stožárů. Stožáry lze samozřejmě využít i k jiným účelům dle požadavku zákazníka.

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce nabízených stožárů je tyto možné si pouze „zakoupit“ a montáž včetně provedení základu si provést svépomocí. Při montáži ( provádění ) stožáru svépomocí se doporučuje využít alespoň součinnosti naší společnosti při osazení kotvení do základu a montáži stožáru.

Shrnutí základních výhod ITQ stožárů je následující:

  • Jednoduchost konstrukce stožárů – montáž svépomocí
  • Nízká cena s ohledem na nabízenou kvalitu a technické vlastnosti
  • Minimalizace potřebné půdorysné plochy pozemku ( max. 5 x 5 m pro stožár 30 m vysoký )
  • Bezpečnost – stožáry navrženy v souladu s platnými evropskými normami ČSN EN
  • Poskytnutí plného technického servisu renomovanou společností TEKOM CZ spol. s r.o. při realizaci a provozu díla.

Koncepce návrhu a zatížení

Stožáry byly navrženy na zatížení větrem pro II. větrovou oblast se základní rychlostí větru vb,0 = 25 m/s a kategorii terénu II. v souladu s ČSN EN 1991-1-4 a ČSN EN 1993-3-1.

Statické, dynamické a nelineární analýzy stožárů byly provedeny softwarem Scia Engineer. Maximální relativní dynamické pootočení stožárů ve vrcholu je navrženo do 1,0 stupně, maximální vodorovný posun vrcholu stožárů je do 1/100 jejich výšky.

Užitné zatížení stožárů je primárně navrženo pro anténní plochu včetně příslušenství (anténní držáky, krabice …) o velikosti do 2,5 m2 rozmístěnou v horních 6 metrech stožáru. Pro případ výškového umístění antén a držáků v různých výškových úrovních lze na základě přepočtu užitné plochy stožárů navýšit. Z hlediska hmotnosti antén a příslušenství ve vrcholu stožáru je jejich celková hmotnost omezena maximálně do 80 kg z hlediska citlivosti konstrukce na dynamické účinky zatížení větrem. V horských oblastech a v místech se silnou námrazou musí být užitná plocha antén určena výpočtem.

Kabelové vedení po stožárech je omezeno maximální celkovou návětrnou šířkou do 50 mm a liniovou hmotností do 2kg/bm.

Příklady možného anténního obložení

Příklad 1
Vrchol – 1x parabola průměru 120 cm, 18kg + anténní držák 15 kg
V horních 6m pod vrcholem – 3x parabola průměru 65 cm, 3x8=24 kg
Příklad 2
Vrchol – 1x parabola průměru 90 cm, 12kg
V horních 6m pod vrcholem – 10x parabola průměru 38 cm, 10x4=40 kg
Příklad 3
Vrchol – 1x parabola průměru 65 cm, 8kg
V horních 8m pod vrcholem – 15x parabola průměru 38 cm, 15x4=60 kg
Příklad 4
V horních 8m pod vrcholem – 18x parabola průměru 38 cm, 18x4=72 kg

Předpoklad: Antény s výjimkou paraboly 120 cm jsou kotveny přímo k nárožníkům stožáru.

Technické údaje stožárů

Výškové rozmezí

Základní řada 15 - 30 m , po dohodě i jiné výšky.

Konstrukce

Svařované díly z ocelové čtyřboké příhradoviny příčného řezu 800 x 800 mm spojované přírubovými šroubovými spoji. Nárožníky průměru 60.3 mm jsou navrženy z válcovaných trubek, výplet z plných kulatin. Vyšší stožáry jsou stabilizovány předpjatými ocelovými táhly s napínáky na společném základu – výhoda v minimalizaci potřebného prostoru pro stožár (stožár výšky 30 m zabere včetně základu půdorysnou plochu 5x5 m). Pohyb po stožáru je uvážen bez žebříku lezením s postupným jištěním v souladu s předpisy BOZP. Kvalita šroubů 8.8 nebo 10.9. Materiál ocel řady S355 a S235.

Povrchová úprava

Žárové pozinkování v souladu s ČSN EN ISO 1461. Minimální předpokládaná životnost 30 let. Na přání zákazníka a za příplatek lze stožáry navíc opatřit nátěrem.

Kotvení a založení stožárů

Kotvení stožárů do základů je navrženo pomocí předem zabetonovaných kotevních prvků, které jsou stejně jako spojovací materiál součástí stožárů.

Základy stožárů jsou navrženy z jednoduchých železobetonových desek půdorysných rozměrů dle výšky stožáru s maximálním rozměrem 5x5 m pro stožár výšky 30m.

Základní typologie stožárů

Základní typová řada stožárů je výškově odstupňovaná po 5 m od 15 do 30 m. To znamená, že v nabídce jsou stožáry výšky 15, 20, 25 a 30m. Vzhledem k tomu že základním (nejčastěji používaným typovým dílem) je příhradovina 0.8 x 0.8 m výšky 6.0 m lze snadno rovněž nabídnout stožáry s násobkem 6 m – tj. 12, 18 a 24m nebo i jiné mezilehlé výšky. Doplňkové výšky jednotlivých dílů jsou 7.0 m, 7.5 m a 8.0 m. Všechny díly stožárů jsou kompatibilní – lze je mezi sebou spojovat a vytvářet různé sestavy včetně různých úrovní kotvení táhly. Variabilní sestavy stožárů je nutné dle požadovaného obložení anténami a příslušenstvím prověřit kontrolními výpočty.

Prostorové modely stožárů

Axonometrie základní řady stožárů

(zleva výšky 30, 25, 20 a 15 m)

Lavné stořáry pro wifi antény - zleva výšky 30, 25, 20 a 15 m

Stožár výšky 30 m kotvený táhly: ITQ30-K15-2.5

(5x díl 6m + kotvení táhly ve výšce +15m)

Levný anténní stožár pro wifi výšky 15 m kotvený táhly

Stožár výšky 25 m kotvený táhly : ITQ25-K9-2.5

(3x díl 6m +1x díl 7m + kotvení táhly ve výšce +9m)

Levný anténní stožár pro wifi výšky 20 m kotvený táhly

Stožár výšky 20 m: ITQ20-2.5

(2x zesílený díl 6m +1x díl 8m)

Levný anténní stožár pro wifi výšky 25 m kotvený táhly

Stožár výšky 15 m: ITQ15-2.5

(2x díl 7,5m)

Levný anténní stožár pro wifi výšky 30 m kotvený táhly

Montáž a založení stožárů

Montáž všech stožárů se provádí po betonáži základové desky dle předané výkresové dokumentace základu (součást dodávky stožáru). Předpokladem pro řádné založení stožáru je provedení zjednodušeného geologického průzkumu. Před betonáží základu je nutno osadit kotevní svařence (kotvení) stožáru – součást dodávky stožáru a provést uzemnění stožáru. U táhly kotvených stožárů je součástí dodávky stožáru rovněž kotevní šablona pro přesné půdorysné osazení všech kotevních prvků stožáru.

Montáž stožárů se následně provede pomocí běžně dostupných autojeřábů. Nekotvené stožáry se smontují pouze přírubovými spoji jednotlivých dílů s předepsaným předpětím šroubů. U kotvených stožárů se navíc provádí kontrolované postupné předepnutí táhel za součinnosti dodavatele stožáru.

Možnosti dodávky a montáže stožárů

Varianta 1 – základ, doprava a montáž stožáru svépomocí

Tato varianta předpokládá pouze v zakoupení vyrobeného a pozinkovaného stožáru včetně spojovacího materiálu a kotvení do základu – předávací místo zinkovna. Dopravu, montáž a provedení základu si objednatel zajišťuje ve vlastní režii (svépomocí). Součástí dodávky je prováděcí výkres základu a montážní pokyny.

Cílem této varianty je maximální minimalizace nákladů na realizaci díla.

Varianta 2 – základ, doprava a montáž stožáru svépomocí se součinností dodavatele

Tato varianta je velmi podobná variantě 1 s tím, že společnost TEKOM CZ spol. s r.o. poskytne za úplatu součinnost jednak při osazení kotvení do základu, a rovněž tak součinnost při montáži stožáru. Součinnost při uvedených činnostech spočívá v asistenci odborníka naší společnosti přímo na místě stavby, který zajistí odborné provedení objednaných úkonů.

Součinnost dodavatele při montáži stožáru je nutná u vyšších stožárů kotvených předpjatými táhly, a to i u varianty 1.

Tato varianta je doporučená z důvodu jistoty investora i dodavatele stožáru, že dílo bude provedeno v souladu s projektem za mírně zvýšených nákladů oproti variantě 1.

Varianta 3 – základ stožáru svépomocí se součinností dodavatele, ostatní v režii dodavatele

U této varianty objednatel zajistí provedení základu vybranou externí dodavatelskou firmou. Naše společnost zajistí součinnost při osazení kotvení do základu. Dopravu a montáž stožáru zajistí naše společnost ve vlastní režii.

Tato varianta je určená investorům, kteří preferují dodávku díla na „klíč“ za vyšších finančních nákladů oproti ostatním variantám.

Doporučení při výběru variant

U nekotvených stožárů do výšky 20 m lze doporučit variantu 1. U táhly kotvených stožárů nad 20 m výšky se doporučuje varianta 2.

Kontaktujte nás:

tel/fax. +420 386 303 292
tel. +420 603 763 986
email: info@tekomcz.cz

Provozujeme také

Netro Life Radio 100,8 FM
www.netroliferadio.cz
Online vysílání

Netro Life Radio