O TekomCZ s.r.o.

Společnost TEKOM CZ spol. s r.o. založená v roce 1999 dvěma jednateli - Ing. Pavlem Konopou a Jaromírem Paidarem s prvotním záměrem vývoje a realizace ocelových telekomunikačních věží a stožárů. Postupně a v souběhu byla činnost rozšířena i na další ocelové konstrukce dle požadavků zákazníků. Oba jednatelé spolupracují již od roku 1991 v oboru ocelových konstrukcí.

V oboru ocelových konstrukcí naše společnost provádí jejich statické a dynamické výpočty, projektování, výrobní dokumentaci, výrobu a montáž. Samotná výroba je zajišťována stálými subdodavateli s potřebnými certifikáty pro výrobu náročných ocelových konstrukcí. Spojení všech výše uvedených činností má výhodu v plynulém a pružném přechodu od původní myšlenky po realizaci díla - jedna zodpovědnost jedné firmy za kvalitu díla jak po stránce návrhu, tak po samotnou realizaci.

Dále naše společnost provádí ve spolupráci s firmou Ing. Pavel Konopa - statika stavebních konstrukcí konstrukční projekty, statické a dynamické výpočty ocelových, dřevěných a betonových konstrukcí.

Za dobu existence naší společnosti bylo postaveno bezmála 180 nových stožárů, víceúčelových telekomunikačních věží a rozhleden většinou ve spolupráci s firmou Realistav s.r.o., která zajišťovala akviziční a stavební část díla. Hlavními odběrateli našich produktů jsou firmy : T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2 a v minulosti firma Rann Global, USA.

Dále byla realizována řada dalších ocelových konstrukcí jako jsou průmyslové a skladové haly, čerpací stanice, kabelové mosty, přístřešky, autosalóny a řada dalších konstrukcí.

V oblasti návrhů, statických a dynamických výpočtů a projektů ocelových konstrukcí byly zrealizovány desítky projektů včetně třech zimních stadionů v Českém Krumlově, Plzni, a Pouzar Centrum v Českých Budějovicích.

Kontaktujte nás:

tel/fax. +420 386 303 292
tel. +420 603 763 986
email: info@tekomcz.cz

Provozujeme také

Netro Life Radio 100,8 FM
www.netroliferadio.cz
Online vysílání

Netro Life Radio