Nabídka v oboru ocelových konstrukcí

V oboru ocelových konstrukcí společnost TEKOM CZ spol. s r.o. provádí jejich statické a dynamické výpočty, konstrukční projekty, výrobní dokumentaci, výrobu a montáž. Samotná výroba je zajišťována stálými subdodavateli s potřebnými certifikáty pro výrobu náročných ocelových konstrukcí. Spojení všech výše uvedených činností má výhodu v plynulém a pružném přechodu od původní myšlenky po realizaci díla - jedna zodpovědnost jedné firmy za kvalitu díla jak po stránce návrhu, tak po samotnou realizaci.

Za dobu svého působení společnost TEKOM CZ spol. s r.o. úspěšně postavila řadu ocelových konstrukcí jako jsou průmyslové a skladové haly, čerpací stanice, kabelové mosty, přístřešky, autosalóny a řadu dalších konstrukcí.

V rámci předprojektové přípravy v uvedeném oboru nabízíme koncepční návrhy, finanční rozvahy a konzultace před vlastní realizací díla. Rovněž nabízíme revize, alternativy a finanční zhodnocení již hotových, ale zatím nerealizovaných projektů.

Kontaktujte nás:

tel/fax. +420 386 303 292
tel. +420 603 763 986
email: info@tekomcz.cz

Provozujeme také

Netro Life Radio 100,8 FM
www.netroliferadio.cz
Online vysílání

Netro Life Radio